Introductie
Programma
Sessies
Praktische informatie
Inschrijven

Introductie

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. Doel: minder regels, meer initiatieven vanuit de maatschappij en het inzichtelijker maken van de wetgeving. Om jou bij te praten en te inspireren houden we van 14 tot en met 18 juni 2021 de Noordelijke Week van de Omgevingswet. Vanwege corona volledig digitaal.

Deze week is bedoeld voor medewerkers van betrokken partijen in Drenthe, Fryslân en Groningen, zoals provincie, waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en GGD’s.

Programma

De Noordelijke Week van de Omgevingswet vindt plaats van 14 tot en met 18 juni 2021. We hebben een bomvol programma met mooie digitale workshops, interessante webinars en inspirerende sprekers. Bekijk hieronder alle sessies.

Op de naslagpagina kunt u alle beschikbare presentaties terugkijken.

Sessies

Maandag 14 juni  
09:15 – 10:00 Omgevingswet pubquiz
10:00 – 12:00 Prikkelende opening
12:30 – 14:00 Knoppencursus DSO
13:00 - 13:45 Omgevingswet Pubquiz
15:30 - 17:00 Werk maken van de Omgevingskwaliteit 
19:00 - 21:00 Veranderen voor de omgevingswet
   
Dinsdag 15 juni  
09:30 – 11:30 Omgevingswet en beheer Openbare Ruimte
12:30 – 14:00 Knoppencursus DSO
14:00 – 16:00 HRM workshop veranderprofielen en competenties
19:30 - 21:00 Sessie met Andre van Nijkerken
   
Woensdag 16 juni  
12:30 – 14:00 Knoppencursus DSO
15:00 - 16:00 Energie transitie en het belang van veiligheid & betrokkenheid
19:00 – 20:30 Werk maken van de Omgevingskwaliteit
   
Donderdag 17 juni  
10:00 – 12:00 Externe Veiligheid
12:30 – 14:00 Knoppencursus DSO
19:00 – 20:30 It takes two to tango
   
Vrijdag 18 juni  
10:00 - 11:00 Cultureel erfgoed onder de Omgevingswet 
11:30 - 12:00 Omgevingswet pubquiz
12:30 - 14:00 Knoppencursus DSO

 

 
 
 Omschrijving per sessie

1. Prikkelende opening door Thijs Homan
Doelgroep: alle belangstellenden
Maandag 14 juni van 10:00 – 12:00 uur

De invoering van de Omgevingswet zal betekenen dat gemeenten op tal van punten anders moeten gaan functioneren. Maar hoe krijg je dergelijke veranderingen voor elkaar? Is dat een kwestie van het creëren van een sense of urgency, inspirerende workshops, fraai ontworpen communicatieplannen en veranderkundige interventies? Thijs Homan deed onderzoek over verandering binnen gemeenten. Hij ontdekte dat verandering ging over verandertrajectcompetitie, machtszeeën, veranderfonteintjes en kreetsurfing. En dat het bij sommige verandertrajecten juist helemaal niet de bedoeling is dat er wat verandert. Tijdens de openingssessie van De Noordelijke week van de Omgevingswet neemt Thijs u mee in zijn bevindingen. Soms confronterend, maar o zo herkenbaar.

2. It takes two to tango
Doelgroep: gemeenteraden, wethouders en bestuurders
Donderdag 17 juni van 19:00 – 20:30 uur

De raad kan niet zonder het college en het college kan niet zonder de raad. Kortom, “It takes two to tango”. Pascale Georgopoulou neemt u deze avond mee in onder andere de rolverdeling tussen het college en raad onder de Omgevingswet. Ook staan we stil bij besluiten die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet genomen moeten worden, bevoegdheden en participatie. Met andere woorden, genoeg mooie onderwerpen om op interactieve wijze met elkaar over in gesprek te gaan.

3. Veranderen voor de Omgevingswet (Let op: maximaal 30 deelnemers)
Doelgroep bestuurders ketenpartners
Maandag 14 juni van 19:30 – 21:00 uur

Met de komst van de Omgevingswet verandert ook de rol van de bestuurder. Vanuit de integrale benadering die de wet beoogt en de ruimte voor participatie ontstaat er meer focus op de invloed vanuit de samenleving, de samenwerking met partners en komt de opgave centraler te staan. Het is belangrijk om als bestuurder in verbinding te blijven met de organisatie en te zorgen dat de visie en ambitie die het bestuur nastreeft ook vertaalt worden door de ambtelijke organisatie. In deze bijeenkomst nemen we deelnemers in vogelvlucht mee in de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt, de rol van de bestuurder en hoe de ambtelijke organisatie mee te laten bewegen.

4. Werk maken van de Omgevingskwaliteit
Doelgroep: gemeenteraden, wethouders en bestuurders
woensdag 16 juni van 19:00 – 21:00 uur

Omgevingskwaliteit is één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. In deze sessie staan we stil bij de betekenis van Omgevingskwaliteit en waarom het belangrijk is om hier als gemeente werk van de maken. Vervolgens wordt het onderwerp uitgediept in drie lijnen. De eerste lijn gaat over de vraag hoe Omgevingskwaliteit kan worden ingebed in de omgevingsvisie, beleidsprogramma’s en het omgevingsplan? In de tweede lijn laten we zien hoe het vergunningentraject ingericht kan worden zodat dit snel en soepel - met omgevingskwaliteit - verloopt. Last but nog least laten we in de laatste lijn verschillende mogelijkheden zien voor de uitwerkingen van de gemeentelijke adviescommissie. We zijn in gesprek met diverse gemeenten en partijen die op dit vlak interessante voorbeelden hebben ontwikkeld en we vragen deze partijen hun ervaringen tijdens de sessie met ons te delen. Stefan Stienstra van Hûs en Hiem en Tim Willems-Kruize nemen u mee in deze sessie mee over het werken aan omgevingskwaliteit. 

5. Werk maken van de Omgevingskwaliteit
Doelgroep: Ambtenaren betrokken bij beleid, vergunningverlening “monumenten/erfgoed”, “uiterlijk van gebouwen” en “inrichting openbare ruimte”
Maandag 14 juni van 15:30 – 17:00 uur

Omgevingskwaliteit is één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. In deze sessie staan we stil bij de betekenis van Omgevingskwaliteit en waarom het belangrijk is om hier als gemeente werk van de maken. Vervolgens wordt het onderwerp uitgediept in drie lijnen. De eerste lijn gaat over de vraag hoe Omgevingskwaliteit kan worden ingebed in de omgevingsvisie, beleidsprogramma’s en het omgevingsplan? In de tweede lijn laten we zien hoe het vergunningentraject ingericht kan worden zodat dit snel en soepel - met omgevingskwaliteit - verloopt. Last but nog least laten we in de laatste lijn verschillende mogelijkheden zien voor de uitwerkingen van de gemeentelijke adviescommissie. We zijn in gesprek met diverse gemeenten en partijen die op dit vlak interessante voorbeelden hebben ontwikkeld en we vragen deze partijen hun ervaringen tijdens de sessie met ons te delen. Stefan Stienstra van Hûs en Hiem en Tim Willems-Kruize nemen u mee in deze sessie mee over het werken aan omgevingskwaliteit. 

6. Cultureel erfgoed onder de Omgevingswet 
Doelgroep bestuurders gemeenten, managers en ambtenaren erfgoed gemeenten, ruimtelijke ordening en VTH
Vrijdag 18 juni van 10:00 – 11:00 uur

Wat is erfgoedwaarde? Wat is omgevingskwaliteit? Gaat over wat erfgoedwaarde en omgevingskwaliteit zijn. Hoe ben je intermediair tussen de plannen van de initiatiefnemer, de verwachtingen van de omwonenden, de waarden van de andere belanghebbenden en het ‘publieke’ belang van omgevingskwaliteit die wij allemaal na willen streven? Hoe voer je het gesprek? Aan welke knoppen kun je draaien? De sessie wordt verzorgd door Gertjan Timmer van Hûs en Hiem en Eefje van Duin van Libau. 

7. Knoppencursus DSO
Doelgroep alle belangstellenden
Elke werkdag (14 t/m 18 juni) van 12:30 – 14:00 uur

Voor alle medewerkers die willen weten hoe het DSO werkt wordt aan de hand van casussen de werking van het DSO uitgelegd. Hierbij kunnen deelnemers aan de sessie zelf ook het hele proces doorlopen. Bijvoorbeeld het aanvragen van een dakkapel, aanvragen inrit, melden zonnepanelen.

8.HRM workshop veranderprofielen en competenties onder de Omgevingswet (Let op maximaal 25 deelnemers)
Doelgroep HR medewerkers en teamleiders
Dinsdag 15 juni van 14:00 – 16:00 uur

Onder de omgevingswet veranderen niet alleen IT en processen, maar ook vereiste profielen en benodigde competenties van medewerkers. In deze workshop staan we samen met iedere geïnteresseerde HRM professional stil bij manieren waarop medewerkers van de huidige situatie naar de nieuwe situatie kunnen worden begeleid. 
Eerst staan we stil bij acht veranderprofielen, en bij de competenties die het van medewerkers vraagt om deze veranderingen te realiseren. Daarna gaan we onderzoeken hoe we medewerkers kunnen ondersteunen en begeleiden om die veranderingen te realiseren en competenties te verwerven.
Het is een actieve en interactieve workshop, je gaat vooral zélf aan de slag met competenties en veranderprofielen. De workshop duurt ongeveer 2 uur en heeft een maximum van 25 deelnemers.

9. Omgevingswet en beheer Openbare Ruimte
Doelgroep beheermedewerkers
Dinsdag 15 juni van 09:30 – 11:30 uur

Wat betekent de Omgevingswet voor het (stedelijk) beheer van de Openbare Ruimte? Jan Boer, trainer en adviseur bij Adviesbureau Verschoor, gepassioneerd entert(r)ainer in het omgevingsrecht, staat in deze sessie stil bij de veranderingen door de Omgevingswet voor het stedelijk beheer. Bekijk een tipje van de sluier van zijn hand. Deze sessie is bedoeld voor diegenen die werkzaam zijn binnen stedelijk beheer, maar zeker ook interessant voor diegenen die bijvoorbeeld bezig zijn of gaan met omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s en omgevingsplan. Wees welkom en meld u aan!

11. Sessie met Andre van Nijkerken
Doelgroep bestuurders alle partijen
Dinsdag 15 juni van 19:30 – 21:00 uur

Tijdens de “Week van de Omgevingswet” gaat André van Nijkerken namens de VNG speciaal voor bestuurders in op de betekenis van het uitstel van de Omgevingswet in het algemeen en voor bestuurders in het bijzonder. Na een korte opfris-inleiding over de bedoelingen en hoofdlijnen van de Omgevingswet zoomt André al gauw in op de rol die in het kader van de Omgevingswet van bestuurders wordt verwacht en op de besluiten en acties die bestuurders voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben te (onder)nemen. Een snelkook-masterclass dus die geen enkele bestuurder in noord Nederland mag missen!

12. Interbestuurlijke routekaart
Doelgroep Bestuurder, managers, programmamanagers, projectleiders en andere belangstellenden
Maandag 14 juni van 15:00 – 16:30 uur

Interbestuurlijke route 2022: op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Het is zaak om deze wet op een soepele manier in te voeren. Daarom hebben alle partijen die bij de implementatie van de wet zijn betrokken samen een roadmap opgesteld: Route 2022. Met de mijlpalen waarop resultaten moeten zijn bereikt. Of waarop een activiteit moet zijn gestart. De volgende partijen hebben gezamenlijk aan de route gewerkt: VNG, IPO, UvW, ministerie Bzk en programma DSO. Joyce de Jong en Bram v/d Boom nemen u mee op de route en bespreken met u de mijlpalen.

13. Omgevingswet Pubquiz
Doelgroep alle belangstellenden
Maandag 14 juni van 09:15 – 10:00 uur middag 13:00 – 13:45 uur

Test uw kennis op gebied van de Omgevingswet! Weet u alles over de Omgevingswet of wilt u juist kennis op doen? Bij de Pubquiz Omgevingswet georganiseerd door Stadsbeer komen verschillende onderwerpen over de Omgevingswet voorbij. Wilt u de dag goed starten? Meld u dan aan voor de ochtend quiz. Wilt u juist energie op doen na de lunch? Meld u dan aan voor de middag quiz. Voor beide opties hebben we 150 plekken beschikbaar. Vol is vol. Uiteraard is hebben we een leuke prijs voor de winnaar.

Vrijdag 18 juni van 11:30 - 12:00 uur
Hoe zit het met uw kennis op gebied van de Omgevingswet aan het einde van de week? Alles wat vertelt is ziet u voorbij komen in de Pubquiz Omgevingswet op vrijdagmiddag. Hebt u niet alle sessies bijgewoond? Geen probleem, zo leert u nog wat extra bij.

We hebben 150 plekken beschikbaar. Meld je dus snel aan! Uiteraard hebben we een leuke prijs voor de winnaar. En jij mag jezelf de master noemen op gebied van de Omgevingswet!

14. Externe veiligheid
Doelgroep opstellers omgevingsplannen gemeenten, planologen, beleidsmedewerkers RO, projectleiders Omgevingswet
Donderdag 17 juni van 10:00 – 12:00 uur

Met de invoering van de Omgevingswet wordt ook een nieuwe systematiek voor externe veiligheid geïntroduceerd, van een benadering met invloedsgebied en een groepsrisicoberekening naar aandachtsgebieden per scenario (brand, explosie en gifwolk) en voorschriftengebieden voor bouwkundige maatregelen.
Voor een deel moeten gemeenten zelf keuzes maken. Dit zijn gemeentelijke (beleids)keuzes zoals welke nieuwe risicovolle activiteiten worden waar toegestaan, welke nieuwe risico-ontvangende activiteiten wil een gemeente toelaten in de aandachtsgebieden en waar binnen het aandachtsgebied worden wel en geen voorschriftengebieden ingesteld.
Om gemeenten in 3Noord te helpen met de afwegingen die de nieuwe beleidssystematiek voor externe veiligheid vraagt, hebben de 3 noordelijke veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten een inspiratiedocument gemaakt om te helpen met het maken van de afwegingen die deze nieuwe beleidssystematiek met zich meebrengt. Het inspiratiedocument, waarin deze systematiek is uitgewerkt, beantwoordt vragen zoals welke keuzes moeten worden gemaakt, wat houden de keuzes in, en hoe kan hier invulling aan worden gegeven? Dit inspiratiedocument is het advies hiervoor van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s 3Noord.
Graag helpen de VR en OD in jouw gebied je om de nieuwe beleidssystematiek van externe veiligheid jullie omgevingsplannen te krijgen.

15. Energietransitie en het belang van veiligheid en betrokkenheid van veiligheidsregio’s
Doelgroep: beleidsadviseurs op het gebied van energietransitie, ruimtelijke ordening en duurzaamheid
Woensdag 16 juni van 15:00 -16:00 uur

In deze sessie over het belang van veiligheid en betrokkenheid van veiligheidsregio’s in de energietransitie. Het doel van de omgevingswet is om te zorgen voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving, veiligheid is niet altijd iets dat altijd vanzelfsprekend is bij nieuwe uitdagingen die energietransitie met zich meebrengt. In deze sessie zorgen we voor veel ruimte voor vragen en andere inbreng.

Praktische informatie

Per sessie waarvoor u zich aanmeldt krijgt u een aantal dagen van tevoren een agendaverzoek met videobellink toegestuurd.

Deelnemers aan de Noordelijke Week van de Omgevingswet komen uit de volgende organisaties.

Inschrijven

Klik hier om u in te schrijven